Χρήσιμα τηλέφωνα

Κωδικός περιοχής

22460

Περιφερειακό Ιατρείο

22460 49267

Αστυνομία

22460 49333

Λιμεναρχείο

22460 49270

Αερολιμένας

22460 49250

Δημαρχείο

22460 49232, 49269